Nieuwbouw van een eigen huis of een winkelpand blijft magisch. Bij nieuwbouw kun je volledig zelf invulling geven aan de wensen die je hebt. Voor ons als bouwbedrijf zijn kleinschalige nieuwbouwprojecten, zoals een bedrijfshal, enkele winkels met appartementen, twee onder één kap of een vrijstaande villa een uitdaging: samen met jou als klant een pand neerzetten waar iedereen een goed gevoel over heeft!

Bouwplan nieuwbouw

Een nieuwbouwproject start met het samenstellen van een bouwteam. Wij kunnen hierbij de regisseursrol op ons nemen om de juiste partijen bijeen te brengen: architect, bouwdirectie, bouwbureau en wij als aannemer. Wij kijken met een bouwkundige blik mee naar de uitvoerbaarheid van de nieuwbouwplannen, het budget en de planning. Vervolgens adviseren we over het gebruik van materialen. Duurzaam bouwen heeft bijvoorbeeld consequenties voor de toekomst. Je maakt keuzes voor de lange termijn.

Een goed advies is daarom van essentieel belang. We laten alternatieven zien en geven een toelichting in begrijpelijke taal, zodat je doordachte keuzes kunt maken. Of je nu een ervaren projectontwikkelaar of een particulier met nieuwbouwplannen bent, wij zijn gewend om op alle bouwkennisniveaus samen te werken. Naast nieuwbouw zijn we ervaren in restauratie en renovatie en beschikken over een machinale werkplaats. Nieuwbouw met oude stijlelementen of afwijkende maten zijn daarom voor ons gemakkelijk uit te voeren.

Slopen en bouwen

We vangen de nieuwbouw aan met het bouwklaar maken van het bouwterrein. Daar hoort ook het slopen van eventuele oude panden bij. Daarna bouwen we steen voor steen het pand van de je dromen. Tussentijds hebben we periodiek overleg en we betrekken  je bij elke bouwfase, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. We houden de regisseursrol tijdens de nieuwbouw. We stemmen de werkzaamheden van de diverse bouwspecialisten op elkaar af zodat op tijd het pand gereed is.

Kroon Aannemersbedrijf. Bouwen zonder zorgen.