Restauratiewerkzaamheden De Vergaderie

Projectinhoud: restauratiewerkzaamheden

In 2013 zijn de eigenaren van De Vergaderie door de makelaar geattendeerd op het monumentale herenhuis uit 1865 aan de Velperbuitensingel. Het rijksmonument had veel achterstallig onderhoud en was niet geschikt om in te wonen en te werken. Desondanks keken de eigenaren door de vervallen staat heen en zagen de mogelijkheden. Vanuit hier is het idee voor een kleinschalige vergaderlocatie ontstaan. De restauratiewerkzaamheden hebben zij volledig uitbesteed.

Rijksmonument

Na slechte ervaringen met andere aannemers heeft eigenaresse Xandra Derks ons ingeschakeld voor het oplossen van een rioolprobleem op de badkamer. Zoals bij elk project kijken we verder dan de vraag. Er bleek meer aan de hand met het rijksmonument dan alleen het rioolprobleem. De achtergevel was aan het verzakken en diende meteen gestut te worden wat we uiteraard direct opgepakt hebben.  Daarna zijn we om tafel gegaan. We hebben opnieuw een plan gemaakt voor de restauratiewerkzaamheden met een duidelijk kostenoverzicht. Op deze manier kan een pandeigenaar keuzes maken: wat heeft prioriteit en wat kan wachten?

Restauratiewerkzaamheden voorgevel

We zijn gestart met het oplossen van lekkages. Aanpakken bij de bron dus. Zodoende hebben we besloten om eerst de voorgevel met erker te restaureren. Een ondeugdelijke reparatie van een lekkage aan het dak heeft veel ellende aan zowel de buitenzijde als binnenzijde aangericht. Houtrot, verroeste en volledige vergane stalen liggers, klossen en ballusters zijn gerestaureerd en waar nodig vervangen. Even als dakgoten en hemelafvoer. In onze machinale werkplaats hebben onze ambachtslieden houtwerk nagemaakt en hersteld. Niet van het origineel te onderscheiden. Daarna hebben we het rioolprobleem aangepakt. Dit vergde enig denkwerk omdat in een oud pand als dit, er geen standaarden zijn en het compleet afbreken van de badkamer geen optie was.

Restauratie achtergevel

Verbouwen brengt enige stress met zich mee. Wij proberen dat tot een minimum te beperken. Na deze twee projecten hebben de eigenaars een korte adempauze genomen. De achtergevel was veilig gestut, dus die ruimte was er. Op dit moment zijn we bezig met het restaureren van de achtergevel. De achtergevel is minder gedetailleerd dan de voorgevel, maar heeft ook sierelementen. Een deel daarvan is in de loop van der tijd verdwenen. In onze machinale werkplaats hebben we deze onderdelen nauwkeurig nagemaakt. Ook was de detaillering welke in de jaren ’60 was aangebracht niet in lijn met de rest van de achtergevel, deze hebben we weer eenheid gebracht. Daarnaast hebben we de moderne bitumen dakshingles vervangen door een zinken roevendak. En niet te vergeten: de constructeur heeft een berekening gemaakt voor het stutten van de achtergevel: deze staat nu weer robuust op een nieuw fundament.

Gewoon geopend

Gedurende alle restauratiewerkzaamheden is De Vergaderie gewoon geopend gebleven. Onze klant én de gasten van de vergaderlocatie mogen zo min mogelijk hinder hebben van onze werkzaamheden. We hebben dus om de verhuurde dagen heen gepland. Zo kost het de klant geen omzet, de winkel kan gewoon doordraaien.

Vergadertuin

Het volgende project bestaat uit het herstellen van het straatwerk en aanpassen van De Vergadertuin. Daarna is het souterrain aan de beurt. Voorlopig hebben we nog genoeg te doen. Ons kan het niet lang genoeg duren, bij dit herenhuis gaat ons restauratiehart sneller kloppen.